O metodzie

terapia psychodynamiczna

Pracuję w ujęciu psychodynamicznym, które wywodzi się z freudowskiej psychoanalizy i bazuje między innymi na teoriach M. Klein, M. Mahler, O. Kernberga.

Podejście psychodynamiczne opiera się na założeniu, że życiem jednostki kierują w znacznym stopniu nieuświadomione mechanizmy funkcjonowania, wewnętrzne konflikty oraz ukryte pragnienia, które mają istotny wpływ na świadome myśli, działania, relacje. Psychoterapia ujawnia nieświadome konflikty, w celu poprawy funkcjonowania pacjenta, tak aby mógł realizować swoje potrzeby w konstruktywny sposób.

Psychoterapia opiera się na relacji terapeuty i pacjenta, której istotą jest współpraca i zaufanie.